ติดต่อแผนกธุรการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น.